Chan Mei Ting Doctors


编辑 · 移除

联系信息

联系Chan Mei Ting Doctors

电话:  2896 6838

地址

Hong Kong, Siu Sai Wan, 柴灣小西灣道23號富怡花園地下33號鋪

香港

企业描述

Chan Mei Ting Doctors位于香港。

问题与答复

Q1
Chan Mei Ting Doctors的电话号码是什么?
Chan Mei Ting Doctors的电话号码是2896 6838
Q2
Chan Mei Ting Doctors位于哪里?
Chan Mei Ting Doctors位于Hong Kong, Siu Sai Wan, 柴灣小西灣道23號富怡花園地下33號鋪, 香港
Q3
Chan Mei Ting Doctors有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码2896 6838联系Chan Mei Ting Doctors。

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗