King Fortress (HK) Ltd


编辑 · 移除

联系信息

联系King Fortress (HK) Ltd

电话:  2614 0011

地址

Unit 3, 16/F, Wah Sang Industrial Building, 14-18 Wong Chuk Yeung Street, Sha Tin, New Territories, Fo Tan, Hong Kong

火炭, 沙田區

获得指南

企业描述

King Fortress (HK) Ltd位于火炭, 沙田區。

问题与答复

Q1
King Fortress (HK) Ltd的电话号码是什么?
King Fortress (HK) Ltd的电话号码是2614 0011
Q2
King Fortress (HK) Ltd位于哪里?
King Fortress (HK) Ltd位于Unit 3, 16/F, Wah Sang Industrial Building, 14-18 Wong Chuk Yeung Street, Sha Tin, New Territories, Fo Tan, Hong Kong, 火炭, 沙田區
Q3
King Fortress (HK) Ltd有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码2614 0011联系King Fortress (HK) Ltd。

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗