Naruto Sushi & Kushiage


编辑 · 移除

联系信息

联系Naruto Sushi & Kushiage

电话:  2359 0025

地址

Shop 5, Level 10, Mega Box, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon Bay, Hong Kong

九龍, 九龍城區

企业描述

Naruto Sushi & Kushiage位于九龍, 九龍城區。 该企业从事以下行业:餐馆。

名称: Naruto Sushi & Kushiage

参与: 海鲜店; 餐馆

部门:  餐馆 »  餐馆

行业: 海鲜店, 餐馆和移动餐车食品供应服务活动

国际标准产业分类代码  47215610

问题与答复

Q1
Naruto Sushi & Kushiage的电话号码是什么?
Naruto Sushi & Kushiage的电话号码是2359 0025
Q2
Naruto Sushi & Kushiage位于哪里?
Naruto Sushi & Kushiage位于Shop 5, Level 10, Mega Box, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon Bay, Hong Kong, 九龍, 九龍城區
Q3
Naruto Sushi & Kushiage有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码2359 0025联系Naruto Sushi & Kushiage。

附近类似公司

 0千米
 0.05千米
 0.07千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗