Lam Seng Kei


编辑 · 移除

联系信息

联系Lam Seng Kei

电话:  2838 8972

地址

3 R. do Lu Cao, Macao
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:商场。

名称: Lam Seng Kei

参与: 商场

部门:  商场 »  商场

行业: 零售贸易,汽车和摩托车除外

国际标准产业分类代码  47

问题与答复

Q1
Lam Seng Kei的电话号码是什么?
Lam Seng Kei的电话号码是2838 8972
Q2
Lam Seng Kei位于哪里?
Lam Seng Kei位于3 R. do Lu Cao, Macao
Q3
Lam Seng Kei有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码2838 8972联系Lam Seng Kei。

附近类似公司