Seng San Garment Fty Ltd


编辑 · 移除

联系信息

联系Seng San Garment Fty Ltd

电话:  2833 2299

地址

Ed Indl Kin Ip, Macao

企业描述

该企业从事以下行业:修理 - 其他。

名称: Seng San Garment Fty Ltd

参与: 修理 - 其他

部门:  本地服务 »  修理 - 其他

行业: 家用用品、家庭和园艺设备的修理

国际标准产业分类代码  9522

问题与答复

Q1
Seng San Garment Fty Ltd的电话号码是什么?
Seng San Garment Fty Ltd的电话号码是2833 2299
Q2
Seng San Garment Fty Ltd位于哪里?
Seng San Garment Fty Ltd位于Ed Indl Kin Ip, Macao
Q3
Seng San Garment Fty Ltd有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码2833 2299联系Seng San Garment Fty Ltd。