Aomen Street Express Hotel


编辑 · 移除

联系信息

联系Aomen Street Express Hotel

电话:  0451 5557 5301

地址

236 Maduan St, Nangang Qu, Haerbin Shi, Heilongjiang Sheng, China

哈尔滨市, 黑龙江省

获得指南

企业描述

Aomen Street Express Hotel位于哈尔滨市, 黑龙江省。 该企业从事以下行业:其他住宿。

名称: Aomen Street Express Hotel

参与: 其他住宿; 酒店旅馆

部门:  酒店与旅游 »  其他住宿

行业: 酒店旅馆, 短期住宿活动

国际标准产业分类代码  5510

问题与答复

Q1
Aomen Street Express Hotel的电话号码是什么?
Aomen Street Express Hotel的电话号码是0451 5557 5301
Q2
Aomen Street Express Hotel位于哪里?
Aomen Street Express Hotel位于236 Maduan St, Nangang Qu, Haerbin Shi, Heilongjiang Sheng, China, 哈尔滨市, 黑龙江省
Q3
Aomen Street Express Hotel有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0451 5557 5301联系Aomen Street Express Hotel。

附近类似公司

 0.1千米
 0.1千米
 0.15千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗