Baodao Glasses


编辑 · 移除

联系信息

联系Baodao Glasses

电话:  024 8852 2945

网站: www.baodao.com.cn

地址

73 Tuanjie Rd, Bei Zhan C B D Shang Quan, Shenhe Qu, Shenyang Shi, Liaoning Sheng, China

企业描述

该企业从事以下行业:验光师。

名称: Baodao Glasses

参与: 验光师

部门:  医疗 »  验光师

行业: 验光师

国际标准产业分类代码  8690

问题与答复

Q1
Baodao Glasses的电话号码是什么?
Baodao Glasses的电话号码是024 8852 2945
Q2
Baodao Glasses位于哪里?
Baodao Glasses位于73 Tuanjie Rd, Bei Zhan C B D Shang Quan, Shenhe Qu, Shenyang Shi, Liaoning Sheng, China, 辽宁省
Q3
Baodao Glasses有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码024 8852 2945联系Baodao Glasses。
Q4
Baodao Glasses的网址是什么?
Baodao Glasses的网站是www.baodao.com.cn

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗