China Jinshan United Trade Co., Ltd.


编辑 · 移除

联系信息

联系China Jinshan United Trade Co., Ltd.

电话:  021 5794 0433

地址

China Shanghai, Jing'an, Wulumuqi N Rd 乌鲁木齐北路444弄1-72号

松潘县, 四川省

企业描述

China Jinshan United Trade Co., Ltd.位于松潘县, 四川省。 该企业从事以下行业:企业管理。

名称: China Jinshan United Trade Co., Ltd.

参与: 企业管理

部门:  专业服务 »  企业管理

行业: 总公司的活动

国际标准产业分类代码  7010

问题与答复

Q1
China Jinshan United Trade Co., Ltd.的电话号码是什么?
China Jinshan United Trade Co., Ltd.的电话号码是021 5794 0433
Q2
China Jinshan United Trade Co., Ltd.位于哪里?
China Jinshan United Trade Co., Ltd.位于China Shanghai, Jing'an, Wulumuqi N Rd 乌鲁木齐北路444弄1-72号, 松潘县, 四川省
Q3
China Jinshan United Trade Co., Ltd.有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码021 5794 0433联系China Jinshan United Trade Co., Ltd.。

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗