Feng Yuanxuan Soup House


编辑 · 移除

联系信息

联系Feng Yuanxuan Soup House

电话:  0755 8393 3338

地址

China, Guangdong Sheng, Shenzhen Shi, Futian Qu, Xiangxuan Rd, 香轩路东海花园福禄居1号商店1层商场G22C号

深圳市, 广东省

企业描述

Feng Yuanxuan Soup House位于深圳市, 广东省。 该企业从事以下行业:餐馆。

名称: Feng Yuanxuan Soup House

参与: 餐馆; 中国餐馆

部门:  餐馆 »  餐馆

行业: 中国餐馆, 餐馆和移动餐车食品供应服务活动

国际标准产业分类代码  5610

问题与答复

Q1
Feng Yuanxuan Soup House的电话号码是什么?
Feng Yuanxuan Soup House的电话号码是0755 8393 3338
Q2
Feng Yuanxuan Soup House位于哪里?
Feng Yuanxuan Soup House位于China, Guangdong Sheng, Shenzhen Shi, Futian Qu, Xiangxuan Rd, 香轩路东海花园福禄居1号商店1层商场G22C号, 深圳市, 广东省
Q3
Feng Yuanxuan Soup House有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0755 8393 3338联系Feng Yuanxuan Soup House。

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗