Hangzhou Bank


编辑 · 移除

联系信息

联系Hangzhou Bank

电话:  0571 8707 3527

网站: www.hccb.com.cn

地址

Huixing Rd, Hu Bin Shang Quan, Shangcheng Qu, Hangzhou Shi, Zhejiang Sheng, China

杭州市, 浙江省

获得指南

企业描述

Hangzhou Bank位于杭州市, 浙江省。 该企业从事以下行业:银行。

名称: Hangzhou Bank

参与: 楼宇的建筑; 银行

部门:  金融服务 »  银行

行业: 银行, 楼宇的建筑

国际标准产业分类代码  41006419

问题与答复

Q1
Hangzhou Bank的电话号码是什么?
Hangzhou Bank的电话号码是0571 8707 3527
Q2
Hangzhou Bank位于哪里?
Hangzhou Bank位于Huixing Rd, Hu Bin Shang Quan, Shangcheng Qu, Hangzhou Shi, Zhejiang Sheng, China, 杭州市, 浙江省
Q3
Hangzhou Bank有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0571 8707 3527联系Hangzhou Bank。
Q4
Hangzhou Bank的网址是什么?
Hangzhou Bank的网站是www.hccb.com.cn

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗