Hongsheng Kejia Restaurant


编辑 · 移除

联系信息

联系Hongsheng Kejia Restaurant

电话:  0755 2520 3661

地址

Beishan Rd, Yantian Qu, Shenzhen Shi, Guangdong Sheng, China

深圳市, 广东省

企业描述

Hongsheng Kejia Restaurant位于深圳市, 广东省。 该企业从事以下行业:餐馆。

名称: Hongsheng Kejia Restaurant

参与: 餐馆; 中国餐馆

部门:  餐馆 »  餐馆

行业: 餐馆和移动餐车食品供应服务活动, 中国餐馆

国际标准产业分类代码  5610

问题与答复

Q1
Hongsheng Kejia Restaurant的电话号码是什么?
Hongsheng Kejia Restaurant的电话号码是0755 2520 3661
Q2
Hongsheng Kejia Restaurant位于哪里?
Hongsheng Kejia Restaurant位于Beishan Rd, Yantian Qu, Shenzhen Shi, Guangdong Sheng, China, 深圳市, 广东省
Q3
Hongsheng Kejia Restaurant有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0755 2520 3661联系Hongsheng Kejia Restaurant。

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗