100 Inn Cangzhou Railway Station


编辑或删除

联系信息

联系100 Inn Cangzhou Railway Station

电话:  0317 350 0100

地址

China, Hebei Sheng, Cangzhou Shi, Xinhua Qu, B39301

沧州市, 河北省

获得指南

企业描述

100 Inn Cangzhou Railway Station位于沧州市, 河北省。 该企业从事以下行业:酒店旅馆。

名称: 100 Inn Cangzhou Railway Station

参与: 酒店旅馆

部门:  酒店与旅游 »  酒店旅馆

行业: 酒店旅馆

国际标准产业分类代码  5510

问题与答复

Q1
100 Inn Cangzhou Railway Station的电话号码是什么?
100 Inn Cangzhou Railway Station的电话号码是0317 350 0100
Q2
100 Inn Cangzhou Railway Station位于哪里?
100 Inn Cangzhou Railway Station位于China, Hebei Sheng, Cangzhou Shi, Xinhua Qu, B39301, 沧州市, 河北省
Q3
100 Inn Cangzhou Railway Station有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0317 350 0100联系100 Inn Cangzhou Railway Station。

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗