Jiangyin Shuangyuan Trading Co., Ltd.


编辑 · 移除

联系信息

联系Jiangyin Shuangyuan Trading Co., Ltd.

电话:  0510 8862 3087

地址

Xinglong Rd, Jiangyin Shi, Wuxi Shi, Jiangsu Sheng, China

无锡市, 江苏省

企业描述

Jiangyin Shuangyuan Trading Co., Ltd.位于无锡市, 江苏省。 该企业从事以下行业:企业管理。

名称: Jiangyin Shuangyuan Trading Co., Ltd.

参与: 企业管理

部门:  专业服务 »  企业管理

行业: 总公司的活动

国际标准产业分类代码  7010

问题与答复

Q1
Jiangyin Shuangyuan Trading Co., Ltd.的电话号码是什么?
Jiangyin Shuangyuan Trading Co., Ltd.的电话号码是0510 8862 3087
Q2
Jiangyin Shuangyuan Trading Co., Ltd.位于哪里?
Jiangyin Shuangyuan Trading Co., Ltd.位于Xinglong Rd, Jiangyin Shi, Wuxi Shi, Jiangsu Sheng, China, 无锡市, 江苏省
Q3
Jiangyin Shuangyuan Trading Co., Ltd.有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0510 8862 3087联系Jiangyin Shuangyuan Trading Co., Ltd.。

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗