Jiehun Tangguo Franchise Store


编辑 · 移除

联系信息

联系Jiehun Tangguo Franchise Store

电话:  0596 216 0407

地址

Yingbin Ave, Longwen Qu, Zhangzhou Shi, Fujian Sheng, China

漳州市, 福建省

获得指南

企业描述

Jiehun Tangguo Franchise Store位于漳州市, 福建省。 该企业从事以下行业:商场。

名称: Jiehun Tangguo Franchise Store

参与: 商场

部门:  商场 »  商场

行业: 零售贸易,汽车和摩托车除外

国际标准产业分类代码  47

问题与答复

Q1
Jiehun Tangguo Franchise Store的电话号码是什么?
Jiehun Tangguo Franchise Store的电话号码是0596 216 0407
Q2
Jiehun Tangguo Franchise Store位于哪里?
Jiehun Tangguo Franchise Store位于Yingbin Ave, Longwen Qu, Zhangzhou Shi, Fujian Sheng, China, 漳州市, 福建省
Q3
Jiehun Tangguo Franchise Store有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0596 216 0407联系Jiehun Tangguo Franchise Store。

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗