Jinjiang Inn


编辑 · 移除

联系信息

联系Jinjiang Inn

电话:  0532 8682 8999

网站: www.jinjianginns.com

地址

17 Wudangshan Rd, Huangdao Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, China

青岛市, 山东省

企业描述

Jinjiang Inn位于青岛市, 山东省。 该企业从事以下行业:其他住宿。

名称: Jinjiang Inn

参与: 其他住宿; 度假别墅、小木屋和度假村

部门:  酒店与旅游 »  其他住宿

行业: 度假别墅、小木屋和度假村, 短期住宿活动

国际标准产业分类代码  5510

问题与答复

Q1
Jinjiang Inn的电话号码是什么?
Jinjiang Inn的电话号码是0532 8682 8999
Q2
Jinjiang Inn位于哪里?
Jinjiang Inn位于17 Wudangshan Rd, Huangdao Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, China, 青岛市, 山东省
Q3
Jinjiang Inn有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0532 8682 8999联系Jinjiang Inn。
Q4
Jinjiang Inn的网址是什么?
Jinjiang Inn的网站是www.jinjianginns.com

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗