Jinjiang Inn


编辑 · 移除

联系信息

联系Jinjiang Inn

电话:  0372 319 6666

网站: www.jinjianginns.com

地址

6 Wen Feng Da Dao, Yindu Qu, Anyang Shi, Henan Sheng, China, 430071

安阳市, 河南省

获得指南

企业描述

Jinjiang Inn位于安阳市, 河南省。 该企业从事以下行业:其他住宿。

名称: Jinjiang Inn

参与: 其他住宿; 酒店旅馆

部门:  酒店与旅游 »  其他住宿

行业: 酒店旅馆, 度假别墅、小木屋和度假村, 短期住宿活动

国际标准产业分类代码  5510

问题与答复

Q1
Jinjiang Inn的电话号码是什么?
Jinjiang Inn的电话号码是0372 319 6666
Q2
Jinjiang Inn位于哪里?
Jinjiang Inn位于6 Wen Feng Da Dao, Yindu Qu, Anyang Shi, Henan Sheng, China, 430071, 安阳市, 河南省
Q3
Jinjiang Inn有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0372 319 6666联系Jinjiang Inn。
Q4
Jinjiang Inn的网址是什么?
Jinjiang Inn的网站是www.jinjianginns.com

在邮政编码 430071的企业

42 在430071的企业

430071 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近类似公司

 0.15千米
 0.15千米
 0.32千米
 0.4千米
 0.59千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗