Juyuan Hotel


编辑 · 移除

联系信息

联系Juyuan Hotel

电话:  0794 322 2999

地址

China, Jiangxi Sheng, Fuzhou Shi, Nanfeng Xian, Judu Ave, 南丰大道中段

福州市, 福建省

企业描述

Juyuan Hotel位于福州市, 福建省。 该企业从事以下行业:商场。

名称: Juyuan Hotel

参与: 其他住宿; 商场

部门:  商场 »  商场

行业: 短期住宿活动, 零售贸易,汽车和摩托车除外

国际标准产业分类代码  47551

问题与答复

Q1
Juyuan Hotel的电话号码是什么?
Juyuan Hotel的电话号码是0794 322 2999
Q2
Juyuan Hotel位于哪里?
Juyuan Hotel位于China, Jiangxi Sheng, Fuzhou Shi, Nanfeng Xian, Judu Ave, 南丰大道中段, 福州市, 福建省
Q3
Juyuan Hotel有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0794 322 2999联系Juyuan Hotel。

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗