Kaiserdom Hotel


编辑或删除

联系信息

联系Kaiserdom Hotel

电话:  0731 8339 5888

网站: www.kxsl.com

地址

100 Zhongshan Rd, Wu Yi Shang Quan, Kaifu Qu, Changsha Shi, Hunan Sheng, China, 410005

长沙市, 湖南省

获得指南

企业描述

Kaiserdom Hotel位于长沙市, 湖南省。 该企业从事以下行业:其他住宿。

名称: Kaiserdom Hotel

参与: 其他住宿; 酒店旅馆

部门:  酒店与旅游 »  其他住宿

行业: 酒店旅馆, 短期住宿活动

国际标准产业分类代码  5510

问题与答复

Q1
Kaiserdom Hotel的电话号码是什么?
Kaiserdom Hotel的电话号码是0731 8339 5888
Q2
Kaiserdom Hotel位于哪里?
Kaiserdom Hotel位于100 Zhongshan Rd, Wu Yi Shang Quan, Kaifu Qu, Changsha Shi, Hunan Sheng, China, 410005, 长沙市, 湖南省
Q3
Kaiserdom Hotel有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0731 8339 5888联系Kaiserdom Hotel。
Q4
Kaiserdom Hotel的网址是什么?
Kaiserdom Hotel的网站是www.kxsl.com

在邮政编码 410005的企业

62 在410005的企业

410005 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近类似公司

 0.25千米
 0.46千米
 0.47千米
 0.55千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗