Quanzhou Customs


编辑 · 移除

联系信息

联系Quanzhou Customs

电话:  0595 2258 2508

网站: xiamen.customs.gov.cn

地址

126 Wenling S Rd, Fengze Qu, Quanzhou Shi, Fujian Sheng, China

泉州市, 福建省

企业描述

Quanzhou Customs位于泉州市, 福建省。 该企业从事以下行业:公共管理。

名称: Quanzhou Customs

参与: 公共管理

部门:  社区与政府 »  公共管理

行业: 一般公共行政管理活动

国际标准产业分类代码  8411

问题与答复

Q1
Quanzhou Customs的电话号码是什么?
Quanzhou Customs的电话号码是0595 2258 2508
Q2
Quanzhou Customs位于哪里?
Quanzhou Customs位于126 Wenling S Rd, Fengze Qu, Quanzhou Shi, Fujian Sheng, China, 泉州市, 福建省
Q3
Quanzhou Customs有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0595 2258 2508联系Quanzhou Customs。
Q4
Quanzhou Customs的网址是什么?
Quanzhou Customs的网站是xiamen.customs.gov.cn

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗