Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd


编辑 · 移除

联系信息

联系Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd

电话:  010 5869 4063

地址

578 Shunping Rd

北京市, 101300

获得指南

企业描述

Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd位于北京市。 该企业从事以下行业:楼宇的建筑。

名称: Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd

参与: 楼宇的建筑

部门:  工业 »  楼宇的建筑

行业: 楼宇的建筑

国际标准产业分类代码  4100

问题与答复

Q1
Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd的电话号码是什么?
Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd的电话号码是010 5869 4063
Q2
Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd位于哪里?
Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd位于578 Shunping Rd, 北京市, 101300
Q3
Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码010 5869 4063联系Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd。
Q4
Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd的网址是什么?
Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd没有列出网站,但您可以在Foursquare上查找Ritchie Bros Auctioneers (Beijing) Co. Ltd。

在邮政编码 101300的企业

41 在101300的企业

101300 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗