Shufengya Yun


编辑 · 移除

联系信息

联系Shufengya Yun

电话:  028 8611 1025

网站: www.shufengyayun.com.cn

地址

132 Qintai Rd, CaoTang CanYin YuLeQuan, Qingyang Qu, Chengdu Shi, Sichuan Sheng, China, 610071

成都市, 四川省, 610071

企业描述

Shufengya Yun位于成都市, 四川省。 该企业从事以下行业:音乐厅和剧院。

名称: Shufengya Yun

参与: 音乐厅和剧院

部门:  娱乐 »  音乐厅和剧院

行业: 音乐厅和剧院

国际标准产业分类代码  9000

问题与答复

Q1
Shufengya Yun的电话号码是什么?
Shufengya Yun的电话号码是028 8611 1025
Q2
Shufengya Yun位于哪里?
Shufengya Yun位于132 Qintai Rd, CaoTang CanYin YuLeQuan, Qingyang Qu, Chengdu Shi, Sichuan Sheng, China, 610071, 成都市, 四川省
Q3
Shufengya Yun有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码028 8611 1025联系Shufengya Yun。
Q4
Shufengya Yun的网址是什么?
Shufengya Yun的网站是www.shufengyayun.com.cn

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗