Wanda Realm Harbin


编辑 · 移除

联系信息

联系Wanda Realm Harbin

电话:  0451 8787 8888

地址

No.158, Zhongxing Avenue, Nangang Qu, Haerbin Shi, Heilongjiang Sheng, China, 150080

哈尔滨市, 黑龙江省

企业描述

Wanda Realm Harbin位于哈尔滨市, 黑龙江省。 该企业从事以下行业:酒店旅馆。

名称: Wanda Realm Harbin

参与: 酒店旅馆

部门:  酒店与旅游 »  酒店旅馆

行业: 酒店旅馆

国际标准产业分类代码  5510

问题与答复

Q1
Wanda Realm Harbin的电话号码是什么?
Wanda Realm Harbin的电话号码是0451 8787 8888
Q2
Wanda Realm Harbin位于哪里?
Wanda Realm Harbin位于No.158, Zhongxing Avenue, Nangang Qu, Haerbin Shi, Heilongjiang Sheng, China, 150080, 哈尔滨市, 黑龙江省
Q3
Wanda Realm Harbin有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0451 8787 8888联系Wanda Realm Harbin。
Q4
Wanda Realm Harbin的网址是什么?
Wanda Realm Harbin没有列出网站,但您可以在Foursquare上查找Wanda Realm Harbin。

在邮政编码 150080的企业

49 在150080的企业

150080 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近类似公司

 0.39千米
 0.61千米
 0.8千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗