Wanfudi Chinese Restaurant


编辑 · 移除

联系信息

联系Wanfudi Chinese Restaurant

电话:  0754 8854 3838

地址

18 Haibin Rd, Jinping Qu, Shantou Shi, Guangdong Sheng, China

汕头市, 广东省

企业描述

Wanfudi Chinese Restaurant位于汕头市, 广东省。 该企业从事以下行业:餐馆。

名称: Wanfudi Chinese Restaurant

参与: 餐馆; 中国餐馆

部门:  餐馆 »  餐馆

行业: 中国餐馆, 餐馆和移动餐车食品供应服务活动

国际标准产业分类代码  5610

问题与答复

Q1
Wanfudi Chinese Restaurant的电话号码是什么?
Wanfudi Chinese Restaurant的电话号码是0754 8854 3838
Q2
Wanfudi Chinese Restaurant位于哪里?
Wanfudi Chinese Restaurant位于18 Haibin Rd, Jinping Qu, Shantou Shi, Guangdong Sheng, China, 汕头市, 广东省
Q3
Wanfudi Chinese Restaurant有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0754 8854 3838联系Wanfudi Chinese Restaurant。

附近类似公司

 0.11千米
 0.12千米
 0.17千米
 0.18千米
 0.18千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗