Wei'ershi Dajiudian


编辑 · 移除

联系信息

联系Wei'ershi Dajiudian

电话:  0979 843 1208

地址

Jiangyuan S Rd, Geermu Shi, Golmud, Qinghai Sheng, China

格尔木市, 青海省

企业描述

Wei'ershi Dajiudian位于格尔木市, 青海省。 该企业从事以下行业:酒店旅馆。

名称: Wei'ershi Dajiudian

参与: 酒店旅馆

部门:  酒店与旅游 »  酒店旅馆

行业: 酒店旅馆

国际标准产业分类代码  5510

问题与答复

Q1
Wei'ershi Dajiudian的电话号码是什么?
Wei'ershi Dajiudian的电话号码是0979 843 1208
Q2
Wei'ershi Dajiudian位于哪里?
Wei'ershi Dajiudian位于Jiangyuan S Rd, Geermu Shi, Golmud, Qinghai Sheng, China, 格尔木市, 青海省
Q3
Wei'ershi Dajiudian有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0979 843 1208联系Wei'ershi Dajiudian。

附近类似公司

 0.83千米
 1.29千米
 1.6千米
 2.19千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗