Wushan Kaoqin


编辑 · 移除

联系信息

联系Wushan Kaoqin

电话:  0571 8706 1944

网站: www.shanjingsuo.com

地址

62 Wushan Rd, Hu Bin Shang Quan, Shangcheng Qu, Hangzhou Shi, Zhejiang Sheng, China

杭州市, 浙江省

获得指南

社交媒体档案资料

Facebook个人资料

企业描述

Wushan Kaoqin位于杭州市, 浙江省。 该企业从事以下行业:中国餐馆。

名称: Wushan Kaoqin

参与: 餐馆; 中国餐馆

部门:  餐馆 »  中国餐馆

行业: 餐馆和移动餐车食品供应服务活动, 中国餐馆

国际标准产业分类代码  5610

问题与答复

Q1
Wushan Kaoqin的电话号码是什么?
Wushan Kaoqin的电话号码是0571 8706 1944
Q2
Wushan Kaoqin位于哪里?
Wushan Kaoqin位于62 Wushan Rd, Hu Bin Shang Quan, Shangcheng Qu, Hangzhou Shi, Zhejiang Sheng, China, 杭州市, 浙江省
Q3
Wushan Kaoqin有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0571 8706 1944联系Wushan Kaoqin。
Q4
Wushan Kaoqin的网址是什么?
Wushan Kaoqin的网站是www.shanjingsuo.com

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗