Xinhongji Dumpling Restaurant


编辑 · 移除

联系信息

联系Xinhongji Dumpling Restaurant

电话:  024 2389 9867

地址

41 Wenhua Rd, San Hao Jie Shang Quan, Heping Qu, Shenyang Shi, Liaoning Sheng, China, 110004
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:餐馆。

名称: Xinhongji Dumpling Restaurant

参与: 餐馆; 中国餐馆

部门:  餐馆 »  餐馆

行业: 中国餐馆, 餐馆和移动餐车食品供应服务活动

国际标准产业分类代码  5610

问题与答复

Q1
Xinhongji Dumpling Restaurant的电话号码是什么?
Xinhongji Dumpling Restaurant的电话号码是024 2389 9867
Q2
Xinhongji Dumpling Restaurant位于哪里?
Xinhongji Dumpling Restaurant位于41 Wenhua Rd, San Hao Jie Shang Quan, Heping Qu, Shenyang Shi, Liaoning Sheng, China, 110004, 辽宁省
Q3
Xinhongji Dumpling Restaurant有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码024 2389 9867联系Xinhongji Dumpling Restaurant。
Q4
Xinhongji Dumpling Restaurant的网址是什么?
Xinhongji Dumpling Restaurant没有列出网站,但您可以在Foursquare上查找Xinhongji Dumpling Restaurant。

在邮政编码 110004的企业

None 在110004的企业

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗