Yinxing Barbecue


编辑 · 移除

联系信息

联系Yinxing Barbecue

电话:  0431 8565 5647

地址

China, Jilin Sheng, Changchun Shi, Chaoyang Qu, Hong Qi Jie, Hulin Hutong, 虎林胡同

长春市, 吉林省

企业描述

Yinxing Barbecue位于长春市, 吉林省。 该企业从事以下行业:餐馆。

名称: Yinxing Barbecue

参与: 餐馆; 中国餐馆

部门:  餐馆 »  餐馆

行业: 中国餐馆, 餐馆和移动餐车食品供应服务活动

国际标准产业分类代码  5610

问题与答复

Q1
Yinxing Barbecue的电话号码是什么?
Yinxing Barbecue的电话号码是0431 8565 5647
Q2
Yinxing Barbecue位于哪里?
Yinxing Barbecue位于China, Jilin Sheng, Changchun Shi, Chaoyang Qu, Hong Qi Jie, Hulin Hutong, 虎林胡同, 长春市, 吉林省
Q3
Yinxing Barbecue有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码0431 8565 5647联系Yinxing Barbecue。

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗